Water en milieu

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Bijna al het afvalwater van bedrijven (92%) en huishoudens (98%) wordt gezuiverd bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een aantal bedrijven met veel afvalwater zuivert in een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Ontwikkelingen rioolwaterzuiveringsinstallaties

Inmiddels is circa 92% van de afvalwaterstroom van bedrijven en bijna 98% van de huishoudens aangesloten op een stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De capaciteit van rwzi's heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd rond de 25 miljoen inwonerequivalenten. Als gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (VROM/V&W, 1996) vinden er grote technische aanpassingen plaats op de rwzi's om een betere zuiveringsprestatie voor nutriƫnten te bewerkstelligen, ten einde de emissie en belasting van het oppervlaktewater door vermestende stoffen te verminderen.

Verschuiving van chemische naar biologische defosfatering

De aanpassingen voor defosfatering zijn al geruime tijd doorgevoerd. Het aandeel rwzi's met defosfatering heeft zich dan ook gestabiliseerd. Chemische defosfatering is daarbij nog steeds de meest gebruikte methode, maar het aandeel biologische fosfaatverwijdering is in de periode 1995-2003 toegenomen van 10% naar 40% (CBS, 2005a). De verwachting is dat deze trend zich nog verder voortzet.

Stikstofverwijdering bezig aan inhaalrace

Om eind 2005 te kunnen voldoen aan de strenge Europese normen, is het aandeel rwzi's waar extra stikstofverwijdering plaatsvindt de laatste jaren sterk gestegen. Dit aandeel zal de komende jaren nog verder toenemen. Momenteel is circa 40% van de ontwerpcapaciteit uitgerust met aparte bouwkundige voorzieningen. Daarnaast zijn er rwzi's waar extra stikstofverwijdering alleen via maatregelen in de procesvoering wordt gerealiseerd, maar dit aandeel is niet exact aan te geven.

Ontwikkelingen afvalwaterzuiveringsinstallaties

Het aantal en de capaciteit van industriƫle afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's) is vooral in de jaren tachtig sterk gegroeid, mede onder invloed van het saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen. Voor grote lozers werd het economisch aantrekkelijk om zelf te zuiveren vanwege de daarbij te behalen forse besparingen op de verontreinigingsheffingen. De laatste jaren heeft de capaciteit van awzi's zich gestabiliseerd rond de 15 miljoen inwonerequivalenten.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2003 (indicator 0044, versie 06 , 12 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.