Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1998 1999* 2000* 2001* Aandeel 2001*
in totaal1)
                 
  miljard euro2)         %
Toegevoegde waarde HDO3) 147,7 193,2 231,2 248,3 265,9 283,6 66,1
Handel, horeca en reparatie 36,5 42,6 49,5 53,3 56,4 58,8 13,7
Vervoer, opslag en communicatie 14,2 19,3 23,5 23,9 25,2 26,5 6,2
w.o. vervoer over land 4,3 5,9 7,0 7,3 7,5 7,8 1,8
  post en telecommunicatie 4,5 6,4 7,8 8,0 9,0 9,5 2,2
Overige dienstverlening 97,0 131,4 158,3 171,1 184,3 198,3 46,2
w.o. milieudienstverlening 1,1 1,7 2,1 2,3 2,5 2,8 0,7
             
  x 1 000 arbeidsjaren       %
Werkgelegenheid HDO3) 3 684 3 998 4 458 4 588 4 697 4 813 73,6
Handel, horeca en reparatie 969 1 097 1 169 1 208 1 238 1 265 19,3
Vervoer, opslag en communicatie 341 355 373 386 403 413 6,3
w.o. vervoer over land 149 163 168 173 177 181 2,8
  post en telecommunicatie 83 80 91 98 108 114 1,7
Overige dienstverlening 2 347 2 546 2 917 2 994 3 056 3 135 47,9
w.o. milieudienstverlening 17 20 23 24 24 25 0,4
             
Bron: CBS.         CBS/MC/okt02
1) In 2000 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland 6,5 miljoen arbeidsjaren en het bruto binnenlands product (BBP) 401,1 miljard euro (voorlopige cijfers).
2) In marktprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalverwijderingsbedrijven en Actoren in de waterketen.

Aandeel Handel, diensten en overheid (HDO) in de werkgelegenheid en het BBP

De doelgroep HDO heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021 en het Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021. Deze aandelen gaan ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Methodiek

De toegevoegde waarde per bedrijfstak is gelijk aan het verschil tussen productie (basisprijzen) en intermediair gebruik (aankoopprijzen). De brutowaarden zijn inclusief afschrijvingen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over toegevoegde waarde en werkgelegenheid is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2001 (indicator 0046, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.