Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Handel, diensten en overheid levert de grootste bijdrage in de totale bruto toegevoegde waarde. In 2004 bedroeg deze bijdrage ruim 66%. In 2004 nam de toegevoegde waarde van de HDO toe met ruim 2,5%.

  2001 2002 2003* 2004* Aandeel 2004* in totaal1)
           
  miljard euro 2)     %
           
Toegevoegde waarde HDO 3) 291,5 307,2 315,8 324,2 66,4
Handel, horeca en reparatie 62,4 66,0 65,1 65,7 13,5
Vervoer, opslag en communicatie 26,8 28,9 29,8 30,8 6,3
w.o. vervoer over land 8,2 8,2 8,5 8,9 1,8
  post en telecommunicatie 9,2 10,9 11,6 11,8 2,4
Overige dienstverlening 202,4 212,4 220,9 227,7 46,6
w.o. milieudienstverlening 2,7 2,9 3,0 3,0 0,6
           
  x 1 000 arbeidsjaren   %
           
Werkgelegenheid HDO 3) 4 932 4 947 4 944 4 902 76,0
Handel, horeca en reparatie 1 277 1 263 1 244 1 224 19,0
Vervoer, opslag en communicatie 434 426 418 407 6,3
w.o. vervoer over land 184 183 182 177 2,7
  post en telecommunicatie 116 106 100 94 1,5
Overige dienstverlening 3 221 3 258 3 282 3 271 50,7
w.o. milieudienstverlening 26 27 27 26 0,4
             
Bron: CBS (2005). CBS/MNC/sep05/0046
1) In 2003 bedroeg het totale arbeidsvolume in Nederland ruim 6,4 miljoen arbeidsjaren en het BBP 454,3 miljard euro (voorlopige cijfers).
2) In marktprijzen.
3) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.

HDO levert grootste bijdrage aan Nederlandse werkgelegenheid en BTW

De doelgroep Handel, diensten en overheid (HDO) heeft sinds het begin van de jaren tachtig een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid en de BTW (bruto toegevoegde waarde). In 1980 bedroeg de bijdrage van deze doelgroep aan de BTW nog 57,8%; in 2004 is dit toegenomen tot 66,4. De werkgelegenheid nam in die periode met ruim een derde toe. Het aandeel bedraagt nu bijna driekwart van het aantal arbeidsjaren. Deze aandelen gaan vooral ten koste van de aandelen van de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over toegevoegde waarde en werkgelegenheid is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De toegevoegde waarde per bedrijfstak is gelijk aan het verschil tussen productie (basisprijzen) en intermediair gebruik (aankoopprijzen). De bruto waarden zijn inclusief afschrijvingen. Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen over het jaar 2001. De cijfers over de voorgaande jaren zullen worden teruggerekend tot 1969. Deze reeks is nog niet beschikbaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1990-2004 (indicator 0046, versie 06 , 27 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.