Energie en milieu

Mondiale voorraden energie

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  Verbruik Mondiale fossiele energievoorraden
  1860-1998 1998 reserves: bewezen en commercieel winbaar (1) momenteel nog niet commercieel winbaar (2) (1) + (2) overig1)
               
    EJ          
Totaal   13 508 319 46 655 235 238 281 893 975 000
               
Olie conventioneel 4 854 133 6 004 6 071 12 074  
  niet-conventioneel 285 9 5 108 15 240 20 348 45 000
               
Aardgas conventioneel 2 346 80 5 454 11 113 16 567  
  niet-conventioneel 33 4 9 424 23 814 33 238 930 000
               
Steenkool   5 990 92 20 666 179 000 199 666 .
               
Bron: WEA.         RIVM/MC/okt02
1) Overige voorraden, niet commercieel en technisch winbaar geacht.

Ontwikkelingen steenkoolvoorraden

Verreweg het grootste deel van de mondiale fossiele energievoorraad bestaat uit steenkool. De steenkoolvoorraden zijn in vrijwel alle wereldregio's (behalve het Midden-Oosten en Latijns-Amerika) in ruime mate aanwezig. Bij het huidige verbruikstempo van steenkool is het de verwachting dat alleen al de bewezen en commercieel winbare voorraden voor circa 220 jaar kunnen voorzien in de huidige mondiale behoefte.

Ontwikkelingen olie- en gasvoorraden

De olie- en gasvoorraden hebben een relatief kleiner aandeel in de totale mondiale energievoorraad, dan kolen. De conventionele voorraden aardgas en olie zijn voornamelijk te vinden in het Midden-Oosten en voor aardgas ook in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Niet-conventionele voorraden, zoals olie uit teerzanden en leisteenolie, bevinden zich voornamelijk op het Amerikaanse continent. Deze voorraden zijn nog vele malen groter dan de conventionele voorraden. Naar verwachting zullen de conventionele en niet-conventionele voorraden olie en gas samen opgeteld voldoende zijn om zeker nog 50-100 jaar aan de vraag te kunnen voldoen. In welke mate de niet-conventionele olievoorraden zullen worden geëxploiteerd zal voornamelijk van de wereldmarktprijs afhangen. De komende decennia zijn er naar verwachting nog voldoende goedkopere voorraden beschikbaar.

Nederlands energiebeleid

Het Nederlandse energiebeleid stuurt aan op een duurzame energiehuishouding. Drie aspecten staan daarbij centraal: economische efficiëntie, milieukwaliteit en de voorzieningszekerheid van energiebronnen. Met voorzieningszekerheid wordt bedoeld de mate van zekerheid die er is over de beschikbaarheid van voldoende energiebronnen nu en in de toekomst. In het Energierapport 2005 wordt meer specifiek ingegaan op de voorzieningszekerheid van de Nederlandse energiehuishouding en de essentiële rol die Nederland speelt in de gasvoorziening in Europa. Het 'kleine-velden-beleid' geeft daarom voorrang aan de productie van gas uit de kleine velden boven die uit het grote Groningenveld om zo op de lange termijn zo veel mogelijk gas uit onze bodem te kunnen halen.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Mondiale voorraden energie (indicator 0051, versie 03 , 31 augustus 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.