Water en milieu

Waterwinning en waterverbruik in Nederland, 1976-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Afgezien van fluctuaties in de koelwaterhoeveelheden, lijken de winning en het verbruik van water de laatste 30 jaar op hetzelfde niveau te zijn gebleven.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.