Grondwaterwinning door de industrie en waterleidingbedrijven, 1950-2000

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.
Informatie over waterwinning is te vinden in de volgende indicator.

De winning van grondwater door industrie en waterleidingbedrijven neemt af. De verdroging van de natuur is een belangrijke reden om de winning van grondwater te ontmoedigen.

Zowel industrie als drinkwatersector onttrekken minder grondwater

De onttrekkingen door de industrie lopen al enkele decennia terug; sinds de jaren negentig nemen de onttrekkingen door de drinkwatersector ook af.Reeds decennia lang wordt er door waterleidingbedrijven en de industrie grondwater onttrokken. Waterleidingbedrijven gebruiken dit om er drinkwater van te produceren dat voornamelijk wordt geleverd aan huishoudens en industrie. De industrie wint grondwater voor meerdere doeleinden (als grondstof, proceswater en voor koeling). Daarnaast wordt grondwater onttrokken door de landbouwsector en door particulieren. De winning door de landbouwsector is sterk weersafhankelijk. In het afgelopen decennium is er vooral in deze sector een relatief sterke tendens geweest om de levering van drinkwater te vervangen door eigen winning van grondwater. Belangrijke reden was de steeds hoger wordende drinkwaterprijs. In de laatste jaren lijkt deze ontwikkeling zich niet door te zetten. Winning door particulieren is in omvang zeer beperkt.

Verdroging directe aanleiding voor maatregelen

Als indirect gevolg van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) in 1970 liep de waterwinning door de industrie (ook die van grondwater) aanzienlijk terug. Vanaf de jaren tachtig werden, in het kader van verdrogingsbestrijding, winningen van grondwater beperkt, vooral bij de industrie. Een mogelijk negatief effect van het winnen van grondwater is de verdroging van natuur

Bronnen

  • CBS (1998). Watervoorziening van de industrie en elektriciteitscentrales 1996. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • VEWIN (2002). Waterleidingstatistiek 2000. Vereniging van Exploitanten van Waterwinbedrijven in Nederland, Rijswijk.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versieā€Ž
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Grondwaterwinning door de industrie en waterleidingbedrijven, 1950-2000 (indicator 0058, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.