Bodem en grondwater

Emissies naar de bodem

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.
Emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op de website van de Emissieregistratie.
Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodes voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodes.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Emissies naar de bodem (indicator 0087, versie 07 , 8 december 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.