Landbouw en milieu

Emissies van broeikasgassen door de land- en tuinbouw.

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. Informatie over emissies naar lucht door land en tuinbouw is te vinden in de volgende indicator:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.