Landbouw en milieu

Veehouderij: aantallen dieren

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.

Data over aantallen dieren in de landbouw nog steeds beschikbaar

Een grafiek met gegevens over de aantallen dieren in de landbouw is als figuur in onderstaande indicator beschikbaar:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.