Aantal dieren in de veehouderij, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

 19801986199019951998199920002001
 
 x 1 000
Rundvee5 2265 1234 9264 6544 2834 2064 0704 047
w.o.melk- en kalfkoeien2 3562 2881 8781 7081 6111 5881 5041 546
 vleeskalveren582690302669711753783712
 
Varkens10 13813 48113 91514 39713 44613 56713 11813 073
 
Pluimvee 82 59393 80894 90391 861101 463107 570106 813102 956
w.o.leghennen1)26 61033 91133 19938 16241 43442 46144 03642 726
 slachtkuikens38 60939 41441 17243 82748 53753 24750 93750 127
 
Paarden en pony's676370100114115118120
Schapen8588681 7021 6741 3941 4011 3081 296
Geiten0236176132153179221
Pelsdieren en konijnen...9521 0189949821 002
Bron: CBS.CBS/MC/okt02
1) 1980: 5 maanden en ouder; vanaf 1986: 18 weken en ouder.

Ontwikkeling aantal dieren

De sterke toename van het aantal dieren betreft voornamelijk de niet-grondgebonden veestapel (intensieve veehouderij). Het aantal melk- en kalfkoeien, in 2000 goed voor 50% van de Mestproductie door de veestapel, 1986-2023*, is sinds de invoering van de Beschikking Superheffing (1984) gedaald met 41%. De afname van het aantal varkens sinds 1997 is het gevolg van een complex van factoren: gevolgen van de varkenspest, marktontwikkelingen, Vervallen mestproductierechten en dierrechten, 1998-2006 door de overheid en milieu- en dierwelzijnsmaatregelen.

Invloed van dierziekten

De ziekte mond- en klauwzeer (MKZ) in 2001 is vooral lokaal van invloed geweest op de omvang van de rundveestapel. Voor Nederland als geheel was de invloed beperkt. Op langere termijn hebben dierziekten vooral gevolgen voor de economische positie van veebedrijven.

Methodiek

Het aantal dieren wordt jaarlijks geteld op 1 april in de zogenaamde Landbouwtelling. Omdat het aantal dieren wordt geteld op een peildatum kunnen vervoersverboden door dierziekten tot uitdrukking komen in het aantal getelde dieren zoals in 1997 bij de varkenspest.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over aantallen dieren in de veehouderij, bijvoorbeeld over eerdere en tussenliggende jaren, zijn te vinden u op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantal dieren in de veehouderij, 1980-2001 (indicator 0012, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.