Verkeer en milieu

Milieudruk doelgroep Verkeer en vervoer: een overzicht

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over milieudruk door vervoer en verkeer is te vinden in de onderstaande indicator.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.