Ontwikkelingen in de maatschappij

Bouw: investeringen en milieudruk

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De samenstelling van doelgroepen van het milieubeleid voor de emissies naar lucht is de afgelopen jaren gewijzigd. Voor meer informatie zie:

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Bouw: investeringen en milieudruk (indicator 0146, versie 05 , 30 mei 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.