Milieubeleid en milieumaatregelen

Stedelijk afvalwater: lozing van zuurstofbindende stoffen, 1975-2008

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


In verband met het stopzetten van het onderzoek over de lozing van afvalwater is deze indicator beƫindigd. Voor de emissie van stoffen naar het oppervlaktewater verwijzen wij u graag door naar het dossier.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.