Water en milieu

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2017

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is beƫindigd.

Informatie over de capaciteit en het aantal zuiveringsinstallaties in Nederland is te vinden in de volgende indicatoren:
Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2021
Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020
Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2020

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2017 (indicator 0044, versie 20 , 28 maart 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.