Afval

Afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, 1981-2006

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden omdat nog maar zeer weinig zuiveringsslib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties de landbouw als bestemming heeft als meststof en/of bodemverbeteraar.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.