Afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, 1981-2006

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden omdat nog maar zeer weinig zuiveringsslib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties de landbouw als bestemming heeft als meststof en/of bodemverbeteraar.

Deze indicator is vervallen omdat nog maar weinig zuiveringsslib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties de landbouw als bestemming heeft als meststof en/of bodemverbeteraar.

 MeststoffenMetalen in slib      
 stikstoffosforcadmiumchroomkoperkwikloodnikkelzinkarseen
 als Nals P2O5        
           
 miljoen kg1 000 kg       
           
19813,63,80,410340,2232,91060,4
19904,64,40,24,0310,1142,0740,5
1995 1)1,51,00,020,51,400,40,340,1
1999 1)0,90,70,060,51,100,30,240,1
2000 1)1,51,30,020,61,300,40,350,1
2003 1)1,61,00,020,91,100,50,560,1
2004 1)1,10,90,020,50,800,40,330,1
2005 1)1,21,10,070,60,90,010,70,450,1
2006 1)1,11,20,010,60,900,80,440,1
           
Bron: CBS.CBS/MNC/aug08/0155
1) Alleen slib van AWZI's.

Alleen nog schoon slib afgezet naar de landbouw

Per 1 januari 1995 is de afzet naar de landbouw van slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) beëindigd door de invoering van de tweede fase-normen uit het Besluit kwaliteit en gebruik van overige organische meststoffen (BOOM: LNV/VROM, 1998). Slechts een beperkte hoeveelheid schoon slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties in de industrie (AWZI's) wordt nu nog toegepast als meststof en/of bodemverbeteraar (anti-stuifmiddel).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afzet van zuiveringsslib naar bestemming
Omschrijving
De afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, voor compostering, diervoer, storten en verbranden vanuit rioolwaterzuiveringsinrichtingen en particuliere zuiveringsinstallaties en een specificatie van de particuliere installaties naar bedrijfsklasse
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Berekeningswijze gegevens Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen:
http://www.cbs.nl/NR/exeres/040F85B3-7FF2-4D4B-A1D7-4FB8A12B10B1
Basistabel
CBS-StatLine: Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib naar bestemming:
http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?HDR=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=7476&D1=1,8&D2=a&D3=a&STB=G1,G2
Geografische verdeling
Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie
Andere variabelen
Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), energieverbruik en energieopwekking,
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie onder Berekeningswijze.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, 1981-2006 (indicator 0155, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.