Verzuring en vermesting

Emissies vermestende stoffen in Nederland, 1980-2001*

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer verder bijgewerkt

De totale emissie van de vermestende stoffen stikstof en fosfor naar het Nederlandse milieu is een parameter van een zeer hoog aggregatieniveau, zodanig hoog dat de zeggingskracht vermindert. De onderliggende emissies van fosfor en stikstof naar de verschillende compartimenten blijven op andere plaatsen gehandhaafd in het Milieucompendium.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Emissies vermestende stoffen in Nederland, 1980-2001* (indicator 0191, versie 04 , 5 januari 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.