Emissies vermestende stoffen in Nederland, 1980-2001*

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer verder bijgewerkt

De totale emissie van de vermestende stoffen stikstof en fosfor naar het Nederlandse milieu is een parameter van een zeer hoog aggregatieniveau, zodanig hoog dat de zeggingskracht vermindert. De onderliggende emissies van fosfor en stikstof naar de verschillende compartimenten blijven op andere plaatsen gehandhaafd in het Milieucompendium.

Ontwikkeling emissie stikstof en fosfor

De totale emissie van de vermestende stoffen stikstof en fosfor naar het Nederlandse milieu vertoont sinds de tweede helft van de jaren tachtig een dalende trend. Deze daling was tot op heden vooral het gevolg van een dalende fosfaatemissie. De daling van de stikstof- en fosforemissies naar de bodem in 2000 is een gevolg van het aangescherpte mestbeleid. Belangrijkste oorzaak is afname van het verbruik van stikstofkunstmest. De stijging in 2001 is het gevolg van een lagere gewasafvoer in vergelijking met het voorgaande jaar.

Beleidsdoel

Doel is een afname van zowel de emissie van stikstof als fosfor te realiseren. Voorjaar 2001 heeft het parlement ingestemd met een verdere Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen waardoor al in 2003 de eindnormen ingaan. Ter waarborging van het systeem van verliesnormen moeten veehouders vanaf 1 januari 2002 mestafzetcontracten hebben als hun mestproductie groter is dan de stikstofgebruiksnorm(en). Om het noodzakelijk evenwicht op de 'mestmarkt' te creëren heeft een opkoopregeling voor fosfaatrechten plaatsgehad.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies vermestende stoffen in Nederland, 1980-2001* (indicator 0191, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.