Emissie van bestrijdingsmiddelen in Nederland, 1984-2000

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. Er zijn geen nieuwe data beschikbaar.

BestrijdingsmiddelVervluchtiging1) Belasting oppervlaktewater2) Belasting grondwater
 1984-198819951998-2000 1984-198819951998-2000 1984-198819951998-2000
 
 kg voor heel Nederland 3)       
Insecticiden
Carbofuran    863 532
Oxamyl4)    3801700 2901300
Propoxur    4401 200260 300820180
 
Fungiciden
Metalaxyl4)    4002200 2901600
 
Herbiciden
Atrazine4)    8208700 5706100
Bentazon    830690290 570480200
Dalapon 4)    1 30000 40000
Dichlobenil1 4001 1001 000 443329 322
Dinoseb(-acetaat) 4)    6 40000 3 60000
Lenacil 4)    4901 0000 5101 0400
MCPA    380470560 587284
Mecoprop5)    500180170 1244
Metribuzin    180150150 645453
Propachloor    6 70012 0009 000 4 7008 6006 300
TCA4) 6)    36 00000 30 00000
 
Grondontsmettingsmiddelen
Aldicarb 222219 2 8002 7002 300 4 5004 3003 700
Dichloorpropeen 910 000170 000110 000 14 0002 7001 800 3 500650390
Ethoprophos440140170 420120150 1103340
Metam-natrium7)48 00015 00010 000 3 300900470 1 500420240
            
Bron: RIVM.        RIVM/MC/okt01
1) Vervluchtiging is alleen berekend voor stoffen welke in de bodem worden ingewerkt.
2) Belasting van het oppervlaktewater als gevolg van de route drainage; de route drift is hierin niet meegenomen.
3) Alle cijfers afgerond; berekening op basis van de gewasverdeling 1998.
4) Dalapon, dinoseb en TCA zijn sinds 1995 en atrazin, lenacil, metalaxyl en oxamyl sinds 2000 niet meer op de markt
5) Mecoprop omvat ook mecoprop-p.
6) TCA omvat ook chloralhydraat.
7) Metam-natrium omvat ook dazomet.

Ontwikkeling emissie van bestrijdingsmiddelen

De reductie van de emissie naar de lucht wordt vrijwel uitsluitend bepaald door het verminderde verbruik van natte grondontsmettingsmiddelen. De vermindering in verbruik van deze grondontsmettingsmiddelen draagt ook bij aan de reductie in uitspoeling en drainage; meer dan 50% (uitspoeling) respectievelijk 70% (drainage) van de reductie is veroorzaakt door het van de markt halen van middelen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versieā€Ž
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie van bestrijdingsmiddelen in Nederland, 1984-2000 (indicator 0200, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.