Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit langs wegen in steden, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt voorlopig niet meer bijgewerkt. Deze indicator gaf aan in hoeverre de normen voor benzeen, stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) benzo[a]pyreen (B[a]P) en koolmonoxide (CO) langs verkeerswegen werden overschreden. Het instrumentarium waarmee de overschrijdingen werden berekend, is volgens de huidige inzichten verouderd en van onvoldoende kwaliteit. Er wordt daarom gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw instrumentarium. In afwachting van het beschikbaar komen van dit instrumentarium zal deze indicator niet meer bijgewerkt worden.

Referenties

  • Staatsblad (2001). Besluit Luchtkwaliteit, Nr. 269.
  • Eerens, H.C., C.J. Sliggers and K.D. van den Hout (1993). The CAR-model: the Dutch method to determine city street air quality. Atmospheric Environment, vol. 27B, No. 4, pp 389-399.
  • RIVM (2004). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2002. RIVM, rapport 500 037 004, Bilthoven.
  • RIVM (2002). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001. RIVM, rapport 725 301 009, Bilthoven.
  • RIVM (2002). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2000. RIVM, rapport 725 301 008, Bilthoven.
  • RIVM (2001). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 1998 en 1999. RIVM, rapport 725 301 006, Bilthoven.
  • Van Velze, K., G.P. van Wee and H.C. Eerens (1997). Urban street air quality. RIVM Annual scientific report 1996, Bilthoven.
  • VROM (1999). Stoffen en normen. Samsom bv., Alphen aan de Rijn.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Luchtkwaliteit langs wegen in steden, 1990-2001 (indicator 0235, versie 05 , 25 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.