Schiphol: Interactieve atlas geluid en veiligheid

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.
Data over geluid en veiligheid op Schiphol is nog steeds beschikbaar.

Geluidhinder door vliegverkeer en de veiligheidsrisico's van Schiphol zijn al jaren onderwerp van discussie in de samenleving. Hoe zitten deze complexe problemen in elkaar? En op welke wijze probeert de overheid ze aan te pakken? Met deze interactieve atlas kunt u zelf inzicht verwerven in het geluid- en risicobeleid rond Schiphol. De onderstaande toelichting zet u verder op het juiste spoor.

Wat zijn de mogelijkheden van de interactieve atlas?

Met de interactieve atlas is het mogelijk om als gebruiker van de website zelf kaarten te selecteren. U kunt op deze manier zelf een kaartbeeld van Schiphol en omgeving samenstellen met de landingsbanen, aanvliegroutes, woningen en de geluid- en risicocontouren. De informatie in de atlas is gebaseerd op 'Het milieu rond Schiphol, 1990-2010; Feiten en cijfers' (MNP, 2005) en de Milieubalans 2008 (PBL, 2008).
De volgende situaties kunt u zelf instellen:

  • Kaarten voor de geluidbelasting door het vliegverkeer in 1990, 2002, 2005 en 2007. Deze kaartbeelden zijn gebaseerd op resultaten van de MER 'Wijziging uitvoeringsbesluiten Schiphol'.
  • Met de kaarten voor de nachtelijke geluidbelasting krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de geluidbelasting van het vliegverkeer dat plaatsvindt tussen 23 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends.
  • Kaarten voor het plaatsgebonden risico in 1990, 2002, 2005 en 2007. Deze kaartbeelden zijn gebaseerd op resultaten van de MER 'Wijziging uitvoeringsbesluiten Schiphol', maar herberekend met de bijgestelde (lagere) ongevalkansen.

Twee voorbeelden: geluidbelasting en veiligheid

Om u op weg te helpen heeft de redactie twee situaties geselecteerd, met een bijpassende selectie van kaarten. U heeft altijd de mogelijkheid een eigen weg in te slaan door bijvoorbeeld andere kaarten te selecteren.

Welk gebied heeft de hoogste belasting? Welk beleid voert de overheid en worden de verschillende normen ook gehaald? Dit voorbeeld geeft u een beeld van de huidige geluidsituatie rondom Schiphol.


Welk gebied kent het hoogste risico en hoe hoog is dat risico? Welke grenzen worden er gesteld door het beleid? Dit voorbeeld geeft u een beeld van de veiligheidssituatie rondom Schiphol.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Schiphol: Interactieve atlas geluid en veiligheid (indicator 0286, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.