Verkeer en milieu

Geluidsbelasting woningen door weg- en railverkeer

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

Informatie in deze indicator over geluidbelasting zal terug komen in een nog nieuw vorm te geven indicator 'Geluid in Nederland' in het Compendium.
Informatie over geluidhinder is te vinden op

Algemene informatie over geluid is te vinden op:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.