Verkeer en milieu

Geluidshinder in Nederland door weg-, rail- en vliegverkeer

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

Informatie in deze indicator over geluidbelasting zal terug komen in een nog nieuw vorm te geven indicator 'Geluid in Nederland' in het Compendium.

Informatie over geluidshinder met betrekking tot vliegverkeer is te vinden in

Geluidhinder met als bron wegverkeer is te vinden in

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.