Kosten en financiering

Milieukosten per doelgroep en thema, 2003

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator geeft een uitsplitsing van de milieukosten per doelgroep naar de verschillende milieuthema's. Door veranderingen in onderliggende data is het steeds moeilijker om de milieukosten op dit detail niveau met een voldoende betrouwbaarheid te presenteren. Daarom is besloten dat deze indicator niet meer zal worden bijgewerkt. De indicatoren "Milieukosten per doelgroep" en "Milieukosten per milieuthema" worden wel bijgewerkt.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Milieukosten per doelgroep en thema, 2003 (indicator 0423, versie 06 , 9 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.