Bodem en grondwater

Bodemsanering: financiering en marktwerking

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.Voor informatie met betrekking tot bodemkwaliteit en sanering kan met terecht bij het RIVM:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Bodemsanering: financiering en marktwerking (indicator 0446, versie 04 , 8 maart 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.