Luchtkwaliteit

Koolmonoxideconcentratie, 1986-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse norm voor piekconcentraties van koolmonoxide werd in 2003 niet overschreden. Ook was er geen overschrijding van de norm van de Europese Unie.

Piekconcentraties koolmonoxide nemen af

De Nederlandse norm voor de piekconcentratie van koolmonoxide is 6.000 µg/m3 als 98-percentiel van 8-uursgemiddelde concentraties. Deze norm werd in 2003 en 2004 nergens in Nederland overschreden. Gemiddeld in Nederland was de piekconcentratie 670 µg/m3 in 2003 en circa 630 µg/m3 in 2004. De hoogste waarden komen voor in de Randstad. De piekconcentraties van koolmonoxide zijn in de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 4% per jaar gedaald.Ook de Nederlandse norm voor het 99,9-percentiel van de uurgemiddelde waarden is niet overschreden. Overschrijding van de EU-norm voor de 8-uursgemiddelde concentratie is eveneens niet waargenomen.

Normen voor kortdurende blootstelling aan koolmonoxide

De grenswaarden voor koolmonoxideconcentraties, vastgelegd in de Europese richtlijn voor koolmonoxide en benzeen, hebben als doel de volksgezondheid te beschermen. In de richtlijn is een norm vastgelegd van 10.000 µg/m3 voor de 8-uurgemiddelde concentratie van koolmonoxide. Deze waarde mag niet worden overschreden. Per 1 januari 2005 moet aan de grenswaarde worden voldaan.Nederland moet aan deze eisen voldoen in het kader van de Europese richtlijn. Per 13 december 2002 diende de norm in de Nederlandse wetgeving te zijn geïmplementeerd. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden. Momenteel gelden nog de Nederlandse normen van 6.000 µg/m3 voor het 98-percentiel van 8-uursgemiddelde concentraties en 40.000 µg/m3 voor het 99,9-percentiel van uurgemiddelde koolmonoxideconcentraties.

Effecten van koolmonoxide op volksgezondheid

Koolmonoxide reageert met hemoglobine in het bloed. Koolmonoxide vermindert hierdoor de transportcapaciteit van zuurstof in het bloed. Bij hoge niveaus van koolmonoxide in het bloed bestaat er een risico voor oudere mensen met hartklachten en zwangere vrouwen.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Koolmonoxideconcentratie, 1986-2004 (indicator 0465, versie 02 , 11 mei 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.