Luchtkwaliteit

NO2-piekconcentraties in Nederland, 1986-2002

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt

De Europese Unie heeft een tweetal grenswaarden voor stikstofdioxideconcentraties vastgesteld ter bescherming van de volksgezondheid: een voor langdurige blootstelling en een voor kortdurende piekconcentraties. Voor de blootstelling aan piekconcentraties van stikstofdioxide is de grenswaarde 200 µg/m3 voor het uurgemiddelde. Deze waarde mag niet vaker dan 18 maal per kalenderjaar worden overschreden.
De concentratiesniveaus van stikstofdixoide liggen in het algemeen ver onder het niveau van de grenswaarde. Daarom zal deze indicator niet meer worden geactualiseerd. Enige summiere informatie over de niveaus in realtie tot deze grenswaarde geeft voortaan de indicator over jaargemiddelde stikstofdioxideconcentraties.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). NO2-piekconcentraties in Nederland, 1986-2002 (indicator 0489, versie 02 , 1 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.