Natuurbeleid en natuurbescherming

Boomkikker, trend in aantal en verspreiding

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Informatie over de boomkikker vindt u in de indicator Amfibieën van de Habitatrichtlijn:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Boomkikker, trend in aantal en verspreiding (indicator 1078, versie 12 , 2 november 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.