Milieukwaliteit en natuur

Grote stern en organochloorverbindingen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze specialistische indicator is afgesloten.

Indexen en trendklasse van deze soort zijn te vinden onder indicator

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.