Klimaatverandering

Trekvogels naar Afrika en klimaatverandering, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze specialistische indicator is afgesloten.

Indexen en trendklasse van de verschillende zangvogelsoorten zijn te vinden onder indicator

Trend van broedvogels.

Informatie over veranderingen in de timing van het broedseizoen onder invloed van klimaatverandering is te vinden onder indicator

Eerste eilegdatum zangvogels

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.