Natuurbeleid en natuurbescherming

Natuurwaarde landelijk

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie met betrekking tot landelijke natuurwaarde is te vinden in onderstaande indicatoren

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Natuurwaarde landelijk (indicator 1119, versie 03 , 20 januari 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.