Ecosystemen

Broedvogels en vergrassing en verbossing heide

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator "Broedvogels en vergrassing en verbossing heide" wordt in deze vorm niet langer geactualiseerd. De informatie van deze indicator is deels opgenomen in de indicator "Fauna van de heide".

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.