Milieukwaliteit en natuur

Kleine ijsvogelvlinder in bossen, 1992-2011

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator "Kleine ijsvogelvlinder in bossen" wordt niet langer geactualiseerd. De informatie is (deels) opgenomen in de indicator Fauna van het bos.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.