Landbouw en milieu

Areaal blijvend en tijdelijk grasland

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is vanwege veroudering afgesloten. Informatie over verandering in oppervlakte natuur in Nederland is te vinden in de volgende indicator: Natuurareaal op het land

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.