Flora en Fauna

Weidevogels

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator "Weidevogels" wordt niet meer geactualiseerd. De informatie is (grotendeels) opgenomen in de indicator "Trend van boerenlandvogels". Indexcijfers van kuifeend, de enige soort die wel deel uitmaakte van de indicator "Weidevogels", maar niet is opgenomen in de indicator "Trend van boerenlandvogels", kunnen gevonden worden onder de indicator "Trend van broedvogels".

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Weidevogels (indicator 1183, versie 15 , 23 maart 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.