Biodiversiteit

Platte en Japanse oester in de Zeeuwse delta

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Informatie over de Japanse oester vindt u in de indicatoren:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.