Natuurlijke hulpbronnen

Opbrengst Nederlandse visserij uit Nederlandse wateren

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2003 bracht de Nederlandse visserij in Nederlandse wateren 197 miljoen euro op. Ruim de helft van de opbrengst kwam van het Nederlands Continentaal Plat. Ook de opbrengst van de Waddenzee was aanzienlijk. Tong en mosselen zijn de belangrijkste soorten voor de Nederlandse visserijsector.

Opbrengst (mln. euro) Nederlandse visserij uit Nederlandse wateren naar vangstgebied, 2001-2003  
  2001 2002 2003 (v)
Nederlands Cont. Plat (excl. Waddenzee) 122 106 111
Waddenzee 51 59 60
IJsselmeer 6 5 4
Overige Nederlandse wateren 52 34 22
Totaal 231 204 197
(v) Voorlopige cijfers en exclusief opbrengst kokkels.      
     
       
Opbrengst (mln. euro) Nederlandse visserij uit Nederlandse wateren naar vangstsoort, 2001-2003  
  2001 2002 2003 (v)
Schol 25 23 24
Tong 63 57 59
Garnalen 29 26 26
Mosselen 71 68 67
Kokkels 11 10 -
Overig 32 20 21
Totaal 231 204 197
(v) Voorlopige cijfers en exclusief opbrengst kokkels.      
Bron: LEI-Informatienet.     MNC/LEI/nov05

Ontwikkeling

De opbrengst van de Nederlandse visserij uit Nederlandse wateren is gedaald van 231 mln. euro in 2001 tot 197 mln. euro in 2003. Maar in 2003 is de opbrengst exclusief de kokkelvisserij, omdat daarvan geen gegevens beschikbaar waren. Ervan uitgaand dat de opbrengst van de kokkelvisserij in 2003 op het niveau van het jaar daarvoor is gebleven (10 mln. euro), zou de daling tussen 2001 en 2003 uitkomen op 23 mln. euro (circa 10%). Een groot deel (17 mln. euro) komt voor rekening van de kottervisserij.

Vangstsoorten Nederlandse visserij

Schol, tong en overige platvis zijn de belangrijkste vangstsoorten van de kottervloot op de Noordzee. Garnalen worden voornamelijk in de Waddenzee en de overige kustwateren gevangen. Een groot deel daarvan komt van het Nederlands Continentaal Plat, maar ook in Belgische, Duitse en Deense wateren wordt op garnalen gevist. De mosselen komen uit Zeeland en de Waddenzee, de kokkels voornamelijk uit de Waddenzee en Oosterschelde.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De vangstgegevens zijn afkomstig van het ministerie van LNV. De opbrengst uit Nederlandse wateren is geraamd op basis van logboekinformatie van de schepen. In de logboeken wordt het Nederlands Continentaal Plat overigens niet als afzonderlijk vangstgebied geregistreerd, zodat ramingen noodzakelijk waren. De opbrengst heeft betrekking op visserij onder Nederlandse vlag. Daarnaast zijn er op het Nederlands Continentaal Plat ook buitenlandse schepen actief met aanzienlijke opbrengsten. De opbrengstgegevens zijn verzameld in het kader van het LEI-Informatienet. De cijfers zijn voor inflatie gecorrigeerd met de consumentenprijsindexcijfers van het CBS met 2003 als basisjaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Opbrengst Nederlandse visserij uit Nederlandse wateren (indicator 1267, versie 03 , 8 augustus 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.