Biodiversiteit

Beschermde soorten Flora- en faunawet

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is vanwege veroudering afgesloten. Een deel van de informatie is opgenomen in de volgende indicator:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Beschermde soorten Flora- en faunawet (indicator 1324, versie 05 , 19 september 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.