Landschap

Nationale Landschappen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator over nationale landschappen is vervallen. In het dossier vindt u indicatoren voor kernkwaliteiten die medesturend zijn voor de gebiedsontwikkeling in de nationale landschappen. Verder zijn indicatoren over begrenzing en waardering van nationale landschappen, en over migratiesaldo en grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de nationale landschappen in dit dossier opgenomen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Nationale Landschappen (indicator 1345, versie 02 , 20 maart 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.