Natuurbeleid en natuurbescherming

Soortbescherming en leefgebiedenbenadering, 2008

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De informatie van deze indicator is niet meer actueel.


Internationaal relevante soorten zijn beschermd via de Vogel- en Habitatrichtlijn en daarvoor zijn beschermde gebieden aangewezen.
Informatie daarover is te vinden via indicator

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Soortbescherming en leefgebiedenbenadering, 2008 (indicator 1508, versie 03 , 13 juli 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.