Waardering landschap in de woonregio

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Nederlanders geven het landschap in de omgeving waar men woont gemiddeld een 7,3.

Grote verschillen in gemiddelde waardering

Het landschap in een gebied tot ongeveer 15 km van de woning (woonomgeving of woonregio) krijgt gemiddeld een 7,3 van de Nederlandse bevolking. Veertien procent geeft het landschap een onvoldoende. Opvallend is dat er grote verschillen zijn in de gemiddelde waardering per gebied: van 5,4 voor het Sloegebied bij Vlissingen tot 9,2 voor Schiermonnikoog. Ook de gemiddelde beoordeling per landschapstype verschilt. Alleen de noordelijke en oostelijke zandgebieden en de nieuwe en overige droogmakerijen wijken significant af van het gemiddelde.

Zandgebieden, kustzone en heuvelland meest gewaardeerd

Nederlanders waarderen de landschappen in de zandgebieden van Noord- en Oost-Nederland en de landschappen van de kustzone (duinen, strand) en het Heuvelland het meest. Het minst gewaardeerd zijn de landschappen van de droogmakerijen en de hoogveenontginningen. Verder is opmerkelijk dat vergelijkbare landschapstypen met een lage verstedelijkingsdruk hoger gewaardeerd worden dan die met een hogere verstedelijkingsdruk. Zo krijgen de zandgebieden van Noord- en Oost-Nederland gemiddeld een 7,6 tegen een 7,2 voor die van Zuid-Nederland. Voor landschappen van laagveengebieden is dit 7,6 in Noord-Nederland tegen gemiddeld een 7,3 in West- Nederland.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Waardering landschap in de woonregio
Omschrijving
De aantrekkelijkheid van het landschap in een gebied tot ongeveer 15 km van de woning wordt gegeven.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving
Berekeningswijze
In de WoON-enquête, onderdeel sociaal-fysiek, is aan 9000 respondenten een oordeel (in vijf klassen) gevraagd over het landschap binnen drie kwartier reistijd van de woning.
Basistabel
Zie berekeningswijze.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
n.v.t.
Verschijningsfrequentie
Driejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Crommentuijn, L.E.M., J.M.J. Farjon, C. den Dekker & N. van der Wulp (2007). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006; nulmeting landschap en groen in en om de stad. Rapportnr. 500073001. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven
Wulp, N.Y. van der (2008). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006; Nulmeting Landschap naar Gebieden. WOt-rapport 75. Wageningen UR, WOT Natuur & Milieu, Wageningen.
Betrouwbaarheidscodering
A. Integrale enquête

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Waardering landschap in de woonregio (indicator 1541, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.