Lokale leefomgeving

Waardering landschap in de woonregio, 2002-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Nederlanders geven het landschap in de omgeving waar men woont gemiddeld een 7,6. Vanaf 2002 neemt de waardering toe.

Waardering landschap lijkt toe te nemen

In 2009 krijgt het landschap in een gebied tot ongeveer 15 km van de woning (woonomgeving of woonregio) gemiddeld een 7,6 van de Nederlandse bevolking (De Boer en De Groot, 2010). Dit is 0,3 punt meer dan het rapportcijfer in 2006 toen gemiddeld een 7,3 werd gegeven. Een vergelijking van enquêtes onder de Nederlandse bevolking met een vergelijkbare vraagstelling om de waardering te meten, duidt er op dat de waardering van het landschap in de woonregio de afgelopen jaren is toegenomen.

Nationale Landschappen

De gemiddelde waardering van de mooiste Nederlandse landschappen, de Nationale Landschappen, is tussen 2002 en 2009 niet gewijzigd (zie figuur). Alle overige landschappen liggen daar bij achter.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Waardering landschap in de woonregio

Omschrijving

De aantrekkelijkheid van het landschap in een gebied tot ongeveer 15 km van de woning wordt gegeven.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving & Alterra, Wageningen UR

Berekeningswijze

In de WoON-enquête van 2006 en 2009, onderdeel sociaal-fysiek, is aan 10 000 respondenten een oordeel (in vijf klassen) gevraagd over de aantrekkelijkheid van het landschap binnen 15 kilometer van de woning. In de WoON-enquête van 2012 is het onderdeel sociaal-fysiek niet opgenomen, waardoor een inhoudelijke update van de indicator niet mogelijk is.

Basistabel

Zie berekeningswijze.

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

n.v.t.

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Zie referenties

Opmerking

In de afgelopen jaren zijn diverse enquêtes onder de Nederlandse bevolking uitgevoerd naar de waardering van het landschap in de woonomgeving:* Meetnet kwaliteit groene ruimte 2002 (MKGR; De Vries en van Kralingen, 2002).* Belevingswaardenmonitor 2006 en 2009 (Crommentuijn et al, 2007; De Boer en De Groot, 2010).* Staat van het platteland 2007 (Steenbekkers et al., 2008).Bovendien zijn twee enquêtes uitgevoerd onder de bewoners van de twintig Nationale Landschappen (Goossen en De Boer, 2006; De Boer, 2010).De resultaten van deze enquêtes zijn niet voldoende voor een statistisch verantwoorde vergelijking vanwege verschillen in de vragenlijsten en de steekproeven. Voor de MKGR-enquête is een herweging naar leeftijd uitgevoerd op basis van de verschillen in verdeling van leeftijdscategorieën van vijfjaarsklassen tussen respondenten en de Nederlandse bevolking. De aangeduide stijging van de waardering is daarom indicatief.

Betrouwbaarheidscodering

A. Integrale enquête

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Waardering landschap in de woonregio, 2002-2009 (indicator 1541, versie 03 , 12 september 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.