Vrij uitzicht vanaf de Noordzeekust, 2000 - 2007

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.


Zie voor meer informatie over de openheid van het landschap

Bij gemiddeld zicht is vanaf 70% van de Nederlandse kust een vrij uitzicht over de Noordzee mogelijk. Bij goed zicht is dit slechts ongeveer 40%. Tussen 2005 en 2007 is het vrije zicht vanaf de kust van Zuid-Holland sterk afgenomen.

Lang niet overal een vrij uitzicht vanaf Noordzeekust

Vrij uitzicht vanaf de Noodzeekust is er in geheel Zeeland. In Groningen heeft alleen Rottumerplaat geen vrij uitzicht, maar dit eiland is niet opengesteld. 50% van de Friese Noordzeekust heeft in 2007 een vrij uitzicht op zee. In Noord- en Zuid-Holland is het onbelemmerde uitzicht tussen 2005 en 2007 verder afgenomen door plaatsing van respectievelijk een windpark bij Egmond aan Zee en een winningplatform voor de kust van Hoek van Holland.

Beleid uitzicht over Noordzee

In de Nota Ruimte staat dat er vanaf de kust een onbelemmerd uitzicht over de Noordzee zou moeten zijn. In de uitwerking wordt dit beperkt tot de invloed van vaste objecten binnen de 12-mijlszone. Hoge objecten buiten de 12-mijlszone kunnen echter ook het zicht vanaf de kust beïnvloeden, vooral bij mooi en helder weer.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Bescherming gebiedsspecifieke waarden van de Noordzee; behoud open uitzicht Noordzeekust binnen 12-mijlszone.


Operationele doelstellingen:

  • Versterking van de economische betekenis met behoud en ontwikkeling van internationale waarden van natuur en landschap Noordzee.


Algemene doelstellingen:

  • Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vrij uitzicht vanaf de Noordzeekust, 2000 - 2007 (indicator 2055, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.