Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2019

Op 1 januari 2019 waren er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Van deze woningen is 11,5% in 2005 of later gebouwd.

Bijna tweederde van alle woningen bestaat uit eengezinswoningen, de rest uit meergezinswoningen. Van de eigen woningen is bijna 84% een eengezinswoning. Bij huurwoningen ligt dit aandeel aanzienlijk lager.

Bouwjaar

Van alle woningen is 18,8% gebouwd vóór 1945. Onder eigen woningen is vertegenwoordiging van vooroorlogse woningen met 20,3% groter dan onder huurwoningen (16,5%).
Van de eigen woningen is het grootste deel (29,4%) gebouwd in de periode 1965-1984. Dit geldt in sterkere mate ook voor huurwoningen. Eén derde van dit woningtype dateert uit de periode 1965-1984 (33,3%).
Op 1 januari 2019 had 10,8% van de eigen woningen als bouwjaar 2005 of later. Voor huurwoningen geldt dat 12,4% een bouwjaar van 2005 of later had. Opvallend is dat onder alle meergezinswoningen in het aandeel woningen in deze bouwjaarklasse (15,6%) veel hoger ligt dan bij de eengezinswoningen (9,3%).

Woningtype

Ruim 64% van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen, bijna 36% uit meergezinswoningen (waaronder appartementen, galerijwoningen, maar ook woningen met bedrijfsruimten). Het aandeel eengezinswoningen is het hoogst in Drenthe (81,5%), op korte afstand gevolgd door Friesland en Zeeland. Zuid-Holland en Noord-Holland zijn de enige provincies waar meer meergezinswoningen staan dan eengezinswoningen.
Onder eigen woningen komen eengezinswoningen relatief vaak voor met gemiddeld 83,5% in Nederland. De Randstedelijke provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht hebben relatief meer eigen meergezinswoningen dan de ander provincies.
Van de huurwoningen is iets minder dan 38,3% een eengezinswoning. In Zuid-Holland is 75 procent van de huurwoningen een meergezinswoning.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2019
Omschrijving
Dit artikel bevat gegevens over bouwjaar en woningtype van de voorraad woningen in 2019. De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf januari 2012.
Tot een woning worden die verblijfsobjecten uit de BAG beschouwd die als hoofd- of nevenfunctie een woonfunctie hebben en die bovendien de status 3, 4 of 6 hebben. De BAG onderscheidt de volgende gebruiksfunctie:
Woonfunctie; woning
Bijeenkomstfunctie; kerk, congrescentrum, bioscoop e.d.
Celfunctie; gevangenis
Gezondheidsfunctie; ziekenhuis e.d.
Industriefunctie; fabriek e.d.
Kantoorfunctie; kantoor
Logiesfunctie; recreatiewoning, hotel e.d.
Onderwijsfunctie; school
Sportfunctie; sporthal e.d.
Winkelfunctie; winkel
Overige gebruiksfunctie; parkeergarage, gemaal e.d.In de BAG worden de volgende statuscodes gehanteerd:
1 Gevormd; bouwvergunning (omgevingsvergunning) verleend of bouw gestart.
2 Niet gerealiseerd; afgezien van bouw of ingetrokken bouwvergunning (omgevingsvergunning).
3 In gebruik (niet ingemeten); opgeleverd, nog niet kadastraal ingemeten.
4 In gebruik; opgeleverd, wel kadastraal ingemeten.
5 Ingetrokken; sloop of splitsen of samenvoegen (waarbij nieuwe verblijfsobjecten worden toegevoegd en oude ingetrokken).
6 Buiten gebruik; onbewoonbaar maar nog niet gesloopt.Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.De woningvoorraad is onderverdeeld naar eigendom, bouwjaar en woningtype en naar regio.
Onder eengezinswoningen vallen vrijstaande woningen, aaneengebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en voorts alle rijtjeshuizen.

Onder meergezinswoningen vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het eigendom van een woning is gebaseerd op maximaal twee natuurlijke- of niet natuurlijke eigenaren uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Indien de eigenaren in de BRK niet bekend zijn, dan wordt de LV WOZ (Landelijke Voorziening WOZ) gebruikt om de eigenaren mee aan te vullen.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de woningvoorraadgegevens op de website van het CBS.
Opmerking
Doordat de woningvoorraad vanaf verslagperiode 2012 wordt ontleend aan de BAG en bij eerdere edities aan het CBS-Woningregister, kunnen de uitkomsten afwijken. Zie voor een notitie over de verschillen tussen beide registraties: Trendbreuk woningvoorraad
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2019 (indicator 2166, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.