Landschap

Nederland ligt in de Noordwest-Europese laagvlakte als een delta en is vrijwel volledig in cultuur gebracht. Het Nederlandse landschap is daarom een cultuurlandschap bij uitstek. Het is het resultaat van de wisselwerkingen tussen mens (inrichting en gebruik) en natuur (water, bodem en levensgemeenschappen).

In dit onderwerp zijn onder meer indicatoren opgenomen over de verschillende landschappen in Nederland, en de ruimtelijke ontwikkelingen daarbij. De kwaliteit van het Nederlandse landschap is in beeld gebracht vanuit verschillende perspectieven, zoals openheid, beleving en waardering.

 

Vernieuwd

Historische lijnen in het landschap, 2022

Indicator | 26 september 2023

Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar en vertellen het verhaal... meer

Opgaand groen, 2022

Indicator | 11 september 2023

De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap is voor een belangrijk deel terug te leiden tot de eigenschappen van de ondergrond. Het meeste opgaand groen is te vinden... meer

Openheid landschap

Indicator | 13 juli 2023

De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor, voornamelijk op de... meer

Landgebruik en het landschap, 2021

Indicator | 13 juli 2023

Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch landgebruik. Andere... meer

Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2021

Indicator | 3 juli 2023

Het bezoek aan natuurgebieden is in de periode 2017-2021 toegenomen. Ook over een langere termijn (2006-2021) is sprake van een toename van het bezoek aan natuurgebieden... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.