Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland heeft de afgelopen jaren regelmatig in de belangstelling gestaan. Deze zou nog zo slecht zijn, dat nog niet overal wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Vernieuwd

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2021

Indicator | 16 november 2023

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990-2021

Indicator | 15 augustus 2023

De emissies en de gemeten concentraties van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof dalen tussen 1993 en 2021 in gelijke mate. Voor ammoniak (NH3) lopen de trends uit elkaar, waarbij... meer

UV-straling in Nederland, 1980-2022

Indicator | 2 augustus 2023

De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt.

Roet in lucht, jaargemiddelde, 2007-2021

Indicator | 25 juni 2023

De jaargemiddelde concentraties van roet liggen op een historisch laag niveau. In de periode 2016-2021 is de roet concentratie op verkeersbelaste locaties met circa 43% gedaald. De concentratie... meer

Zwarte rook in lucht, jaargemiddelde, 1964-2015

Indicator | 25 juni 2023

De jaargemiddelde concentraties van zwarte rook liggen op een historisch laag niveau. Sinds 1990 zijn de concentraties met ongeveer 70% gedaald.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.