Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2018

Indicator | 9 maart 2020

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Afval van huishoudens, 1985-2018

Indicator | 9 maart 2020

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2016

Indicator | 14 februari 2020

In 2016 kwam bijna 5,9 miljard kilogram kantoor-, winkel- en dienstenafval vrij. Het overgrote deel van dit afval wordt nuttig toegepast.

Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2016

Indicator | 14 februari 2020

De hoeveelheid bouw- en sloopafval was na een sterke stijging eind jaren '90 gestabiliseerd op bijna 24 miljard kg. Het aandeel nuttige toepassing van het afval bedraagt bijna 98%.... meer

Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2016

Indicator | 10 februari 2020

Na 2000 is het storten van afval van huishoudens sterk afgenomen en is meer afval nuttig toegepast. In 2014 werd ruim 98 procent nuttig toegepast (inclusief verbranden met energie... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.