Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2019

Indicator | 15 juli 2020

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Afval van huishoudens, 1985-2019

Indicator | 15 juli 2020

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Verwerking van autowrakken, 1993-2019

Indicator | 29 juni 2020

In 2019 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,2 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,2 procent nuttige toepassing.... meer

Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2016

Indicator | 27 mei 2020

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2016 werd 60 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en... meer

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2016

Indicator | 27 mei 2020

Na jaren van stijging is de hoeveelheid vrijgekomen inmiddels gestabiliseerd rond de 60 miljoen ton (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest). Van de hoeveelheid vrijgekomen... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.