Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Afval van huishoudens, 1985-2018

Indicator | 11 juli 2019

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2018

Indicator | 11 juli 2019

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2016

Indicator | 27 juni 2019

De uitvoer van afval is tussen 2005 en 2016 licht afgenomen van 3,2 naar 2,7 miljard kg. De invoer van afval vertoont vanaf 2011 een sterke stijging. Van zowel het ingevoerde als... meer

Verwerking van autowrakken, 1993-2018

Indicator | 24 juni 2019

In 2018 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,1 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,3 procent nuttige... meer

Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2017

Indicator | 6 mei 2019

In 2017 is in totaal ongeveer 417 miljoen kg aan elektronische en elektrische apparaten, inclusief zonnepanelen, (EEA) op de markt gebracht. Dit komt overeen met gemiddeld 24,4 kg per... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.