Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Voedselverspilling

Indicator | 9 september 2020

Voedselverspilling bij consumenten thuis nam met bijna 30% af in de periode 2010-2019. In de periode 2009-2017 is de voedselverspilling in de hele keten ongeveer constant gebleven. De... meer

Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2018

Indicator | 11 augustus 2020

De laatste jaren bedraagt het aandeel kunststof (verpakkings)afval in huishoudelijk restafval ongeveer 14 procent. Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en papier en karton blijven de... meer

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2019

Indicator | 15 juli 2020

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Afval van huishoudens, 1985-2019

Indicator | 15 juli 2020

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Verwerking van autowrakken, 1993-2019

Indicator | 29 juni 2020

In 2019 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,2 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,2 procent nuttige toepassing.... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.