Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Bevolking en wonen

De omvang van de Nederlandse bevolking is toegenomen van circa 14 miljoen in 1980 naar ruim 17 miljoen nu.

Niet alleen de omvang maar ook de samenstelling van de bevolking verandert: het aantal eengezinshuishoudens neemt toe, de levensverwachting neemt toe en de bevolking vergrijst. Deze demografische ontwikkelingen gaan gepaard met sociaal-economische veranderingen en veroorzaken druk op het milieu en de ruimte in Nederland.

De bevolkingsgroei vond vooral plaats in de suburbane gemeenten. In Limburg, Zeeland en Groningen hebben een aantal gebieden juist te maken met bevolkingskrimp. Maar ook in de Randstad liggen krimpende gemeenten. Deze liggen vaak naast groeiende gemeenten. Dit heeft te maken met verhuizingen van het platteland naar stedelijk gebied.

Nederland telt meer dan 7,5 miljoen woningen. Het aantal woningen is sinds 1980 met bijna de helft toegenomen. De prijzen van de woningen namen fors toe tot de kredietcrisis in 2008 omdat de vraag naar woningen groter was dan het aanbod. Ook werden er relatief maar weinig goedkopere woningen gebouwd in de afgelopen periode. Starters op de woningmarkt kunnen daardoor steeds moeilijker een woning kopen.

 

Recent vernieuwd

Hoogopgeleiden, 2019

Indicator | 27 mei 2020

Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de... meer

Netto arbeidsparticipatie, 2019

Indicator | 27 mei 2020

De netto arbeidsparticipatie in Nederland is in 2019 licht gestegen ten opzichte van 2018. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie zijn over het algemeen beperkt. Wel is het zo dat vooral... meer

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2019

Indicator | 9 maart 2020

Per 1 januari 2020 telde de Nederlandse bevolking 17,4 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel... meer

Hoogopgeleiden, 2018

Indicator | 5 juni 2019

Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden... meer

Netto arbeidsparticipatie, 2018

Indicator | 5 juni 2019

De netto arbeidsparticipatie in Nederland is in 2018 licht gestegen ten opzichte van 2017. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie zijn over het algemeen beperkt. Wel is het zo... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.