Energie en milieu

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring. Verbetering van de milieukwaliteit moet bereikt worden door het beperken van de emissies van broeikasgassen, vooral van koolstofdioxide (CO2), en van verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het energiebeleid van de overheid richt zich daarom naast voorzieningszekerheid ook op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie.

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit en warmte. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Daardoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van gassen die bijdragen aan de verzuring van het milieu.

 

Vernieuwd

Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2020

Indicator | 3 augustus 2022

In 2020 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 10.949 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Grootschalig vermogen (van meer dan 15... meer

Interconnectiecapaciteit elektriciteit, 2015 - 2021

Indicator | 29 juli 2022

Voor de uitwisseling van elektriciteit heeft Nederland verbindingen met Duitsland, Belgiƫ, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. In de periode 2015 tot met 2021 (m.u.v. het jaar 2020)... meer

Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2021

Indicator | 5 juli 2022

In 2021 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 122 miljard kWh, 1 miljard kWh hoger dan in 2020. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 2 miljard kWh af, terwijl het invoersaldo met... meer

Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2021

Indicator | 5 juli 2022

In 2021 daalde de bruto elektriciteitsproductie met bijna 2 procent ten opzichte van 2020. Fossiele brandstoffen, met name aardgas en steenkool, blijven de belangrijkste ingezette energiedragers... meer

Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2020

Indicator | 14 juni 2022

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 neemt het gebruik van zout koelwater toe. Dit komt vooral door extra elektriciteitsproductie... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.