Compendium voor de Leefomgeving
521 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

De economie van Nederland en andere geïndustrialiseerde landen is gebaseerd op een grote inzet van energie. Aardolie, aardgas en steenkool zijn voor Nederland de belangrijkste primaire energiedragers. Deze fossiele brandstoffen leveren de energie voor onze maatschappij. In Nederland wordt aardgas en in mindere mate aardolie gewonnen. Steenkool is in ons land economisch niet meer winbaar. Voor steenkool en aardolie is Nederland aangewezen op de import uit het buitenland.
Een deel van de aardolie, aardgas en steenkool wordt in elektriciteitscentrales en warmtekrachtinstallaties omgezet in elektriciteit. De productie van elektriciteit in de enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) draagt voor een klein deel bij aan de totale Nederlandse elektriciteitsproduktie.
Aardolie en aardgas worden ook gebruikt als grondstof voor producten als plastics.

Omdat gebruik van energiedragers leidt tot milieuproblemen (waaronder klimaatverandering, verzuring en afvalstoffen) en fossiele brandstoffen eindige natuurlijke hulpbronnen zijn, is het beleid gericht op effici├źnter verbruik, meer inzet van duurzame energiebronnen en energiebesparing.

 

Recent vernieuwd

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2017

Indicator | 20 februari 2019

Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2017 nagenoeg constant gebleven.

Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1995-2017

Indicator | 5 februari 2019

In 2017 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 120 miljard kWh. Dit is nagenoeg gelijk aan 2015 en 2016. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 1 procent toe, terwijl de... meer

Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2017

Indicator | 29 januari 2019

In 2017 steeg de bruto elektriciteitsproductie licht ten opzichte van 2016. Het is het vierde jaar op rij dat de productie stijgt. Fossiele brandstoffen, met name aardgas en steenkool... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2017 afgenomen.

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.