Compendium voor de Leefomgeving
494 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

De economie van Nederland en andere geïndustrialiseerde landen is gebaseerd op een grote inzet van energie. Aardolie, aardgas en steenkool zijn voor Nederland de belangrijkste primaire energiedragers. Deze fossiele brandstoffen leveren de energie voor onze maatschappij. In Nederland wordt aardgas en in mindere mate aardolie gewonnen. Steenkool is in ons land economisch niet meer winbaar. Voor steenkool en aardolie is Nederland aangewezen op de import uit het buitenland.
Een deel van de aardolie, aardgas en steenkool wordt in elektriciteitscentrales en warmtekrachtinstallaties omgezet in elektriciteit. De productie van elektriciteit in de enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) draagt voor een klein deel bij aan de totale Nederlandse elektriciteitsproduktie.
Aardolie en aardgas worden ook gebruikt als grondstof voor producten als plastics.

Omdat gebruik van energiedragers leidt tot milieuproblemen (waaronder klimaatverandering, verzuring en afvalstoffen) en fossiele brandstoffen eindige natuurlijke hulpbronnen zijn, is het beleid gericht op effici├źnter verbruik, meer inzet van duurzame energiebronnen en energiebesparing.

 

Recent vernieuwd

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2018

Indicator | 30 april 2019

De energieprijzen fluctueren en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Na hoge prijzen in 2011 tot en met 2014 is de olieprijs weer gedaald. De kolenprijs is de laatste jaren flink... meer

Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2017

Indicator | 9 april 2019

Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren. Toch... meer

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2018

Indicator | 4 april 2019

In 2018 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 18,0 miljard kWh, of wel 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatt, 8... meer

Energielabels van woningen, 2007 - 2018

Indicator | 26 maart 2019

Per 1 januari 2019 waren bijna 3,7 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Circa 17% van de woningen heeft een A label, 16% een B label. Energielabel C komt het vaakst voor (... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2017

Indicator | 25 maart 2019

Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2017 afgenomen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.