Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2018

Indicator | 17 december 2019

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Broedvogels, 1990-2018

Indicator | 17 december 2019

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2018 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Vegetatie van houtwallen en slootkanten, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

Zowel in houtwallen als in slootkanten neemt de bedekking van ruigtesoorten aanzienlijk toe. Toch is het aantal plantensoorten daarin niet afgenomen.

Vegetatie van halfnatuurlijke graslanden, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

In halfnatuurlijke graslanden nemen ruigtesoorten toe en kenmerkende soorten af.

Vegetatie duinen, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken en ruigtesoorten toe. Dat leidt tot een afname van de bedekking van kenmerkende soorten.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.