Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Broedvogels, 1990-2017

Indicator | 27 november 2018

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2017 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2017

Indicator | 18 oktober 2018

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Aantal soorten in Nederland, 2018

Indicator | 15 oktober 2018

Er zijn ongeveer 45.000 schimmels, planten, dieren en andere organismen in Nederland gevestigd.

Fauna van de heide, 1990-2017

Indicator | 2 oktober 2018

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Boerenlandvogels, 1990-2017

Indicator | 21 september 2018

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

Print pagina RSS

Indicatoren in dit onderwerp per trefwoord

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.