Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Fauna van het bos, 1990-2019

Indicator | 17 april 2021

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 12 jaar is sprake van een toename.

Fauna van de heide, 1990-2019

Indicator | 17 april 2021

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Vliegperiode vlinders, 1992-2020, en libellen, 1999-2020

Indicator | 17 maart 2021

De vliegperiode van zowel vlinders als libellen begint vroeger door de warmere lentes.

Broedvogels, 1990-2019

Indicator | 18 december 2020

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2019 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Aantal bedreigde en verdwenen soorten in Nederland, per 2020

Indicator | 10 november 2020

Soorten die zodanig achteruit gaan dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan en soorten die inmiddels verdwenen zijn, worden opgenomen in de Rode Lijst.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.