Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Rode Lijst Indicator, 1995-2021

Indicator | 22 juni 2022

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen.

Fauna van de duinen, 1990-2020

Indicator | 3 mei 2022

Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal konijnen is afgenomen... meer

Fauna van de heide, 1990-2020

Indicator | 3 mei 2022

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Dagvlinders van graslanden, 1992-2020

Indicator | 24 maart 2022

Vanaf 1992 fluctueert de populatietrend van graslandvlinders; in de laatste twaalf jaar is er sprake van een matige afname. In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld minstens 80 procent... meer

Fauna van bos, 1990-2020

Indicator | 21 december 2021

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990. Tot 2001 was de trend nog significant dalend. Vanaf 2001 is de trend aan het stijgen. De laatste 12 jaar is de trend... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.