Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Fauna van de heide, 1990-2021

Indicator | 24 maart 2023

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Fauna van bos, 1990-2021

Indicator | 10 maart 2023

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld afgenomen sinds 1990. Vanaf 2001 is de trend echter weer aan het stijgen. De trend over de laatste 12 jaar vertoont een significante... meer

Zeevogels en olieverontreiniging langs de Nederlandse kust, 1971-2020

Indicator | 7 februari 2023

Vogels zijn gevoelig voor olieverontreinigingen op zee. Het aandeel met olie besmeurde kadavers van aangespoelde zeevogels is een maat voor het niveau van de chronische olievervuiling op zee. Al... meer

Vegetatie van landschapselementen in het agrarisch gebied, 1999-2020

Indicator | 11 januari 2023

Het aantal plantensoorten in landschapselementen in het agrarisch gebied neemt af. Vooral stikstofmijdende soorten nemen af.

Trend van libellen, 1850-2020

Indicator | 30 december 2022

De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel. In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk toegenomen in... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.