Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Broedvogels, 1990-2019

Indicator | 18 december 2020

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2019 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Aantal bedreigde en verdwenen soorten in Nederland, per 2020

Indicator | 10 november 2020

Soorten die zodanig achteruit gaan dat ze bedreigd worden in hun voortbestaan en soorten die inmiddels verdwenen zijn, worden opgenomen in de Rode Lijst.

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2019

Indicator | 23 september 2020

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft langzaam... meer

Dagvlinders, 1992-2019

Indicator | 9 juni 2020

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de verspreidingstrend aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Rode Lijst Indicator, 1995-2019

Indicator | 1 mei 2020

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 24 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Het aantal bedreigde soorten is... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.