Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Vlinders van de Habitatrichtlijn, 1992-2020

Indicator | 18 juni 2021

Van de vijf Habitatrichtlijnsoorten vlinders die momenteel in Nederland voorkomen hebben er drie een ongunstige staat van instandhouding. Twee daarvan gaan vooruit.

Rode Lijst Indicator, 1995-2020

Indicator | 13 juni 2021

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen.

Trend van dagvlinders, 1992-2020

Indicator | 7 juni 2021

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de achteruitgang in verspreiding aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Libellen van de Habitatrichtlijn, 1999-2020

Indicator | 2 juni 2021

Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van instandhouding is voor... meer

Trend van libellen, 1991-2020

Indicator | 31 mei 2021

De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.